Kelime :
    

          Anasayfa

          Hakkımızda

          Dergiler

          Kitaplar

          Seri Kitaplar

          Özel Seriler

          Dernek ve Kurum Dergileri

          Kongre Kitapları

          İletişim

Duyuru Servisine Üyelik

BAĞLANTILAR
Flora Dergisi.org
Yoğun Bakım Dergisi.org
Hastane İnfeksiyonlari Dergisi.org
Akadgeriatri.org
Emanuscript.org
Bilimselbilisim.com
Eejss.com
Eejsc.com
İç Hastalıkları Dergisi.org
Tüberküloz ve Toraks.org
Mikrobiyoloji Bülteni.org


Yaşlıda Malnütrisyon ve TedavisiFiyat : Peşin 80,00 TL-2 Taksitte Ödemeli 100,00 TL

ÖNSÖZ

Dünya nüfusunun 7 milyar kişi olduğunun ve dünya gıda kaynaklarının 14 milyar kişiye yetebildiğinin bilinmesine rağmen, 925 milyon kişinin yetersiz beslendiği ve yılda açlıktan 36 milyon kişinin öldüğü hesaplanmaktadır.

Yetersiz beslenmeden kuşkusuz en olumsuz etkilenen yaş grupları pediatrik ve geriatrik yaş gruplarıdır. Sosyoekonomik faktörlerin temel neden olmasına karşın, özellikle geriatrik yaş grubunda beslenme bilgilerinin ancak son yıllarda netleşmeye başlamasının etkisi de yadsınamaz.

Yaşlıların %37-40’ı günlük enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde beslenmemekte veya beslenememekte, üç yaşlıdan ikisi günde bir öğünü atlamaktadır. Dünyada toplumda yaşayan yaşlıların %5-10’unda, kurumlardaki yaşlıların %30-85’inde, hastanede yatan yaşlıların ise %30-65’inde beslenme yetersizliği dikkati çekmekte, en yüksek sıklıktaki oranlara geriatri kliniklerinde rastlanmaktadır.

Türkiye’de toplumda, geriatri poliklinik başvurularında, hastanelerdeki muhtelif kliniklere yatan yaşlılardaki malnütrisyon oranları da dünya rakamlarıyla paraleldir. Akademik Geriatri Derneği tarafından Türkiye’de üç büyük şehirde, 14 huzur ve bakımevinde kalan 1812 sakinin malnütrisyon ve riski taraması 2012 yılı ilk aylarında sonuçlanmış, sakinlerin %11.9’unda malnütrisyon, %38.3’ünde malnütrisyon riski saptanmıştır. Bu rakamlara bakıldığında iki sakinden birinde beslenme yetersizliği varlığı dikkati çekmektedir. Malnütrisyon, riskleri de beraberinde getirmektedir. Hastada malnütrisyon yoksa toplam infeksiyon riski %10.1 iken, malnütrisyon varlığında risk %19.4’e çıkmaktadır. Hastane infeksiyonu riski %7’den %45’e yükselmekte, hastanede yatış süresi 20 günden 40 güne uzamakta ve bası yarası riski artmaktadır. Yine malnütrisyonlu hastalar hastaneye %80 daha sıklıkla başvurmak zorunda kalmaktadırlar.

Yirmi birinci yüzyılın en büyük sorunlarının toplum yaşlanması ve beslenme sorunları olduğu artık sıklıkla dile getirilmektedir. Akademik Geriatri Derneği “Geriatri ve Gerontoloji” kitabı ve sürekli yayınladığı “Akademik Geriatri Dergisi”nden sonra bir görevi daha üstlenerek “Yaşlıda Malnütrisyon ve Tedavisi” kitabını da böylece hizmete sunmuş bulunmaktadır.

Bu kitapta emeği geçen tüm arkadaşlarıma, başta editör yardımcıları Doç. Dr. Bülent Saka ve Doç. Dr. Mustafa Cankurtaran olmak üzere içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Yararlı olması dileklerimle…

Prof. Dr. Servet Arıoğul

Editör

 

İÇİNDEKİLER

Türkiye’de Yaşlılığın Demografik Değişimi
Burcu Balam Yavuz, Servet Arıoğul

1

Beslenmenin Genel İlkeleri
Sibel Akın, Fatih Tufan

15

Karbonhidrat ve Yağ Metabolizması ve Yaşlı Hastada İhtiyaçlar
Murat Varlı, Teslime Atlı

37

Su-Elektrolitler ve Yaşlı Hasta
Tanju Beğer, Alper Döventaş

53

Vitamin ve Diğer Mikrobesinler
Mehmet İlkin Naharcı, Umut Safer, Hüseyin Doruk

67

Yaşlıda Ağız-Diş Sağlığı ve Malnütrisyon
S. Yiğit Şirin

81

Yaşlının Gastrointestinal Sistem Değişiklikleri: Disfaji ve Yutma Problemleri

Taylan Kav

95

Nütrisyonel Bozuklukların Altında Yatan Endokrinolojik Değişiklikler

Zeliha Fulden Saraç, Fehmi Akçiçek

111

Çoklu İlaç Kullanımı ve Malnütrisyon, İlaç-Besin Etkileşimleri

Nilgün Erten, Timur Selçuk Akpınar

153

Kardiyovasküler Değişiklikler, Yaşlanma ve Malnütrisyon

Ali Deniz, Onur Kaypaklı, Bünyamin Yavuz

139

Yaşlanan Kemik, Beslenme ve Malnütrisyon

Sevnaz Şahin

149

Nütrisyonel Bozuklukların Tanımlanması

Bülent Saka

163

Nütrisyonel Tarama Yöntemleri ve Değerlendirme

Nilüfer Acar Tek, Zekeriya Ülger

177

Sarkopenik Obezite

Gülistan Bahat, Mehmet Akif Karan

189

Sarkopeni, Kaşeksi ve Tedavisi

Gülistan Bahat, Fatih Tufan, Mehmet Akif Karan

205

Yaşlıda Günlük Enerji ve Protein İhtiyacının Hesaplanması

Fatih Tufan, Mehmet Akif Karan

239

Yaşlılıkta Beslenme Erişim Yolları                                              

Tarkan Karakan

259

Enteral Beslenme Ürünleri ve Reçetelenmesi

Bülent Saka

273

Parenteral Beslenme Destek Tedavisi

Osman Abbasoğlu

287

Demansta Nütrisyonel Destek Tedavisi

Yusuf Yeşil, Başak Bolayır, Servet Arıoğul

301

KOAH ve Malnütrisyon

Demet Önen, Zekeriya Ülger

319

Demansın Önlenmesinde Beslenmenin Önemi

Mehmet Emin Kuyumcu, Mustafa Cankurtaran

333

İnmeli Hastada Nütrisyonel Destek Tedavisi

Pakize Nevin Sütlaş

359

Bakımevi Hastalarında Malnütrisyon ve Tedavisi

Bülent Saka

381

Yaşlı Kanser Hastasında Malnütrisyon Tedavisi ve Yaşlı Hasta

Aslı Çurgunlu

391

Yaşlıda Diyabet ve Nütrisyonel Destek Tedavisi

Nusret Yılmaz, Ramazan Sarı

403

Yaşlanan Böbrek ve Yaşlıda Kronik Böbrek
Hastalıklarında Nütrisyonel Destek Tedavisi                             

Sevnaz Şahin, Fehmi Akçiçek

421

Yaşlılıkta Kronik Karaciğer Hastalığında Nütrisyon Desteği

Tarkan Karakan

435

Yoğun Bakım Yaşlı Hastalarında Nütrisyonel Destek Tedavisi

Almıla Gülsün Pamuk, Seda Banu Akıncı

433

Preoperatif ve Postoperatif Nütrisyonel Destek Tedavisi İlkeleri ve Yaşlı Hasta

Arzu Akan, Seher Demirer

461

Evde Bakım Sırasında Nütrisyon Destek Tedavisi

Zeynel Abidin Öztürk, Yalçın Kepekçi

475

Sağlığın Korunmasında Beslenmenin Önemi

Mehmet Emin Kuyumcu, Servet Arıoğul

495

Beslenmenin Yaşlılık Hastalıklarına Etkisi

Sevgi Aras

515

İndeks

527

 

   


Yorumlar okumak iin tklaynz
Bilimsel Tıp Yayınevi © 2007

 provizyon ajans