Kelime :
    

          Anasayfa

          Hakkımızda

          Dergiler

          Kitaplar

          Seri Kitaplar

          Özel Seriler

          Dernek ve Kurum Dergileri

          Kongre Kitapları

          İletişim

Duyuru Servisine Üyelik

BAĞLANTILAR
Flora Dergisi.org
Yoğun Bakım Dergisi.org
Hastane İnfeksiyonlari Dergisi.org
Akadgeriatri.org
Emanuscript.org
Bilimselbilisim.com
Eejss.com
Eejsc.com
İç Hastalıkları Dergisi.org
Tüberküloz ve Toraks.org
Mikrobiyoloji Bülteni.org


YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2007 Cilt: 7 Sayı: 3

İçindekiler

 

YOĞUN BAKIM İNFEKSİYONLARI: VENTİLATÖR İLİŞKİLİ PNÖMONİ ve KATETER İNFEKSİYONLARI KURSU

Ventilatör İlişkili Pnömoninin Non-İnvaziv ve İnvaziv Yöntemlerle Mikrobiyolojik Tanısı …278

Can SEVİNÇ

 

Kateter ile İlişkili İnfeksiyonlar: Önemi, Tanımlar ve Epidemiyoloji …292

Hakan LEBLEBİCİOĞLU

 

Kateter İnfeksiyonlarından Korunma …297

Rahmet ÇAYLAN

 

YOĞUN BAKIMDA BESLENME (ESPEN MODÜLÜ) KURSU

Yoğun Bakımda Özel Substratların Kullanılması …307

Semih AYDINTUĞ

 

MEKANİK VENTİLASYON KURSU

Temel Mekanik Ventilasyon Modları ve Ayarlamalar …317

Emre KARAKOÇ

 

Mekanik Ventilasyon Sırasında Solunum Monitörizasyonu …322

Tülay YARKIN

 

Mekanik Ventilasyondan Ayırma (Weaning) ve Ekstübasyon …328

Zuhal KARAKURT

 

Yeni Modlar ve Ayarlar …332

İrfan UÇGUN

 

Hasta-Ventilatör Uyumu …336

Gül GÜRSEL

 

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ KURSU

İlaç Uygulamaları …343

Kutay DEMİRKAN

 

Yara Bakımı …347

Ali KONAN

 

Yoğun Bakımda Fizyoterapi Uygulamaları …357

Mine Gülden POLAT

 

YOĞUN BAKIMDA İLAÇ KULLANIMI

Terapötik İlaç Monitörizasyonu …365

Kutay DEMİRKAN

 

SÖZEL SUNUMLAR ve POSTERLER

Sözel Sunumlar 1. Salon

Nutritional Risk Screening 2002 Skoru Cerrahi Riski Öngörür mü? …373

Mehmet ÖZDOĞAN, Eren ERSOY, Yusuf Alper KILIÇ, Rıza Haldun GÜNDOĞDU, Ali Önder DEVAY,

Ahmet Serdar KARACA

 

Hipotermi, Deneysel Hemorajik Şok Modelinde Sağkalımı Artırmakta, Bakteriyel Translokasyonu Etkilememektedir …374

Turgut DENİZ, Canan AĞALAR, Mehmet ÖZDOĞAN, Mustafa EDREMİTLİOĞLU, Mehmet ERYILMAZ,

Seda DUYGULU DEVAY, Özcan DEVECİ, Fatih AĞALAR

 

Deneysel Rat Sepsis Modelinde İnflamasyonun Modülasyonunda Curcumin …375

Volkan İNAL, Levent YAMANEL, Bilgin CÖMERT, Erdinç ÇAKIR, Elvin AKDAĞ, Alparslan TANOĞLU

 

Deneysel Rat Sepsis Modelinde Rosiglitazone ve N-Acetylcysteine Uygulamasının IL-1, TNF-a ve Oksidatif Stres Parametreleri Üzerine Etkisi …376

Volkan İNAL, Levent YAMANEL, Bilgin CÖMERT, Erdinç ÇAKIR, Elvin AKDAĞ, Alparslan TANOĞLU

 

Deneysel Akut Nekrotizan Pankreatitte Curcumin Tedavisinin Proinflamatuvar Sitokin Salınımı ve Oksidatif Stres Parametreleri Üzerine Etkisi …377

Volkan İNAL, Levent YAMANEL, Bilgin CÖMERT, Elvin AKDAĞ, Erdinç ÇAKIR, Alparslan TANOĞLU

 

Niğde İli’ndeki Toplu Endosulfan Zehirlenmeleri …378

Ramazan COŞKUN, Polat DURUKAN, Çağlar ÖZDEMİR, Afşin İPEKÇİ, Muhammet GÜVEN

 

Sözel Sunumlar 2. Salon

Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Asistanların Başlangıç ve Bitiş Aylarında Hasta Mortalite ve Gözlenen Komplikasyon Oranlarının Karşılaştırılması …379

Begüm ERGAN ARSAVA, N. Defne ALTINTAŞ, Arzu TOPELİ

 

Entübe KOAH’lı Hastalarda Klinik Olarak Tespit Edilen Kardiyovasküler Komorbiditenin Weaning ve Mortalite Üzerine Etkisi …380

Ezgi ÖZYILMAZ, Müge AYDOĞDU, Gül GÜRSEL

 

Ventilatör İlişkili Pnömoninin Erken Tanısında Kantitatif ve Nonkantitatif Endotrakeal Aspirat Kültürlerinin (ETA) Değerinin Karşılaştırılması …381

Müge AYDOĞDU, Türkan ÖZİŞ, Kenan HIZEL, Gül GÜRSEL

 

Ratlarda Mekanik Ventilasyona Bağlı Olarak Gelişen Diyafragma Atrofisinin Önlenmesinde Teofilinin Etkisi …382

Kürşat UZUN, Nihal BAKIRKALAY AYDIN, Hatice TOY, Turgut TEKE, Oktay İMECİK

 

Yoğun Bakım Ünitesinde Trakeostomi Uygulaması …383

Nevhiz GÜNDOĞDU, Şermin BÖREKÇİ, Osman ELBEK, Nazan BAYRAM, Neriman AYDIN, Nevin UYSAL

 

Entübe Hastalarda Pek Çok İlaca Dirençli Acinetobacter baumannii’nin Yayılımı …384

Emine ALP MEŞE, Mehmet YERER, Sesin KOCAGÖZ, Gökhan METAN, Duygu EŞEL, Mehmet DOĞANAY

 

Posterler

Malign Hastalıklarda Gelişen Solunum Yetmezliğinin Yoğun Bakım Ünitesinde Takibi …385

Özlem MOÇİN, Zuhal KARAKURT, Tülay YARKIN, Gökay GÜNGÖR, Nalan ADIGÜZEL, Reha BARAN

 

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının Alevlenme Döneminde Olan Hastalarda Solunum Fizyoterapisinin Vital Bulgular ve Oksijenasyon Düzeyine Etkisi …386

Deniz İNAL İNCE, Sema SAVCI, Melda SAĞLAM, Hülya ARIKAN, Arzu TOPELİ İSKİT, Meral BOŞNAK GÜÇLÜ

 

Uzamış Weaning Hastalarında Kısa ve Uzun Dönem Mortalite ve Maliyet Analizi …387

Zuhal KARAKURT, Tülay YARKIN, Gökay GÜNGÖR, Nalan ADIGÜZEL, Özlem MOÇİN, Döndüye ÖZGÜL,

Reha BARAN.

 

Solunumsal Yoğun Bakım Ünitesinde Altı Yıl …388

Tülay YARKIN, Zuhal KARAKURT, Döndüye ÖZGÜL, Nalan ADIGÜZEL, Hilal ALTINÖZ, Gökay GÜNGÖR,

Özlem MOÇİN, Reha BARAN

 

Süt Çocukluğu Döneminde Akciğer Açma (Recruitment) Manevrası Vaka Sunumu …389

Serdar BEKEN, Dilek AZKUR, Benan BAYRAKÇI

 

Akut Solunum Yetmezliğinde Bilişsel Fonksiyonların Fiziksel ve Fizyolojik

Parametreler ile İlişkisi …390

Deniz İNAL İNCE, Sema SAVCI, Arzu TOPELİ İSKİT, Hülya ARIKAN, Melda SAĞLAM, Meral BOŞNAK GÜÇLÜ

 

ARDS Kliniği ile Seyreden Akciğer Tüberkülozu Olgusu …391

Tekin YILDIZ, Baran GÜNDOĞUŞ, Levent AKYILDIZ, Güngör ATEŞ, Füsun TOPÇU

 

Ratlarda Mekanik Ventilasyona Bağlı Olarak Gelişen Diyafragma Atrofi Gelişiminde Oksidatif Stresin Rolü …392

Kürşat UZUN, Nihal BAKIRKALAY AYDIN, Sadık BÜYÜKBAŞ, Turgut TEKE, Aysel KIYICI, Oktay İMECİK

 

Atakla Gelen Solunum Yetmezliği Olmayan KOAH’lı Hastalarda Kısa Süreli Noninvaziv Mekanik Ventilasyonun Atak Tedavisi, Yaşam Kalitesi ve Semptom Skoruna Etkisi …393

Kürşat UZUN, Emine KURT, Turgut TEKE, Oktay İMECİK

 

Santral Venöz Kateterizasyon; Kim Tarafından, Nerede, Hangi Riskle? …394

Eren ERSOY, Mehmet ÖZDOĞAN, Ali Önder DEVAY, Uğur YAŞAR, Levent ÖZTÜRK, Muhittin AYGAR,

R. Haldun GÜNDOĞDU

 

Damar İçi Kateter Uygulamasında Bariyer Önlemlerine Uyuma İlişkin Bir Çalışma …395

Gönül YILDIRIM, Buket USLU, Hanife ŞAHİN

 

Göğüs Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesinde İzole Edilen Patojen Mikroorganizmalar Arasında Antibiyotik Direnç ve Duyarlılık Oranları …396

Kürşat UZUN, Turgut TEKE, Zuhal YAVUZ, Celalettin KORKMAZ

 

Ağır Sepsis ve Septik Şok Hastalarında Serum Paraoxanase-1 Düzeylerinin Prognostik Önemi …397

Volkan İNAL, Levent YAMANEL, Bilgin CÖMERT, Serkan TAPAN, Elvin AKDAĞ, Alparslan TANOĞLU

 

Ventilatör İlişkili Pnömonili Uygun Antibiyotik Tedavisi Alan Hastalarda Septik Şok Gelişimi İçin Risk Faktörleri …398

Müge AYDOĞDU, Ezgi ÖZYILMAZ, Gül GÜRSEL, Türkan ÖZİŞ

 

Septik Şoklu Hastalarda Erken Hedefe Yönelik Tedavinin Yoğun Bakım Ünitesinde Başlatılmasının Sonuca Etkisi …399

Neriman Defne ALTINTAŞ, Celaleddin DEMİRCAN, Begüm ERGAN ARSAVA, Arzu TOPELİ

 

Hastalar ve Hemşireler Tarafından Algılanan Yoğun Bakım Ünitesi Stresörleri …400

Nuran TOSUN, Ayla YAVA, Vesile ÜNVER, Sevgi HATİPOĞLU, Gülşen TERAKYE

 

HELLP Sendromlu Hastalarda Plazma Değişiminin Prognoza Etkileri …401

Ramazan COŞKUN, İsmail KOÇYİĞİT, Bülent ESER, Mustafa ÇETİN, Murat SUNGUR, Muhammet GÜVEN    

 

Yoğun Bakım Ünitesinde Bası Yarası Oluşumunu Etkileyen Faktörler …402

Şermin BÖREKÇİ, Nevhiz GÜNDOĞDU, Meral UYAR, Öner DİKENSOY, Neriman AYDIN, Nevin UYSAL

 

Bası Ülseri Tarama ve Risk Değerlendirme Çalışması …403

Arzu AYDIN, Semra KAPLAN, Hakan TEREKECİ, Yaşar KÜÇÜKARDALI

 

Klaritromisin Kullanımı Sonrası Gelişen Karbamazepin İntoksikasyonu Vakası …404

İlke ERTUĞRUL, Pınar GÜMÜŞ, Didem AYDOĞDU, Benan BAYRAKÇI, Göknur HALİLOĞLU

 

Parasetamol Zehirlenmesi Nedeniyle Başvuran Bir Hastada İntravenöz N-Asetilsistein

Kullanımı …405

Ayşe T. OFLU, Pınar GÜMÜŞ, Özlem TEKŞAM, Benan BAYRAKCI, Didem AYDOĞDU

 

Yoğun Bakım Ünitesinde Nadir Bir Ateş Nedeni: Parkinson Hastasında Malign Sendrom …406

Güneş ARIK, Ümit TAPAN, Neriman Defne ALTINTAŞ, Arzu TOPELİ

 

Yoğun Bakım Ünitesinde Pratik Uygulamada Sedasyon Skalası …407

Gökay GÜNGÖR, Zuhal KARAKURT, Tülay YARKIN, Nalan ADIGÜZEL, Özlem MOÇİN, Reha BARAN

 

Uzun Süreli HMG-CoA Redüktaz İnhibitörü Simvastatin Kullanımının Farelerde Oleik Asit ve Endotoksin ile Oluşturulmuş Akut Akciğer Hasarına Etkisi …408

Neriman Defne ALTINTAŞ, Pergin ATİLLA, Alper B. İSKİT, Arzu TOPELİ

 

Yabancı Cisim Aspirasyonu Tanısı: Güvenilir Hikayenin Önemi!!! …409

Pınar GÜMÜŞ, Sinem AKGÜL, Benan BAYRAKÇIBilimsel Tıp Yayınevi © 2007

 provizyon ajans