Kelime :
    

          Anasayfa

          Hakkımızda

          Dergiler

          Kitaplar

          Seri Kitaplar

          Özel Seriler

          Dernek ve Kurum Dergileri

          Kongre Kitapları

          İletişim

Duyuru Servisine Üyelik

BAĞLANTILAR
Flora Dergisi.org
Yoğun Bakım Dergisi.org
Hastane İnfeksiyonlari Dergisi.org
Akadgeriatri.org
Emanuscript.org
Bilimselbilisim.com
Eejss.com
Eejsc.com
İç Hastalıkları Dergisi.org
Tüberküloz ve Toraks.org
Mikrobiyoloji Bülteni.org


İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yıl: 1999 Cilt: 2 Sayı: 3

İçindekiler

 

Fotoğraf Çekmek …145

M. Oğuz Yenidünya

 

Dezenfeksiyon, Dezenfektanlar ve Antiseptikler …148

Kürşat Karadayı, Şerife Şimşek, Nezih Erverdi

 

Servikal Prekanseröz Lezyonlara Yaklaşım …157

Zehra Meltem Dai

 

Peptik Ülserin Cerrahi Tedavisinde Bilateral Trunkal Vagotomi ve Finney Piloroplasti: Erken ve Geç Dönem Sonuçlarımız …161

Mahmut Can Yağmurdur, Teoman Coşkun, Arif Özdemir, Ahmet Özenç

 

Pelvik Laparotomi İle Eş Zamanlı Yapılan Apendektominin İntraoperatif ve Postoperatif Morbiditeye

Etkisi …168

Cem Atabekoğlu, Murat Sönmezer, Mehmet Yılmazer, Mete Güngör , Bülent Cengiz, Ruşen Aytaç, Fırat Ortaç

 

Endotelin Antagonisti Bosentanın Kırık İyileşmesi Üzerindeki Etkisinin Kobay Modelinde İncelenmesi …171

Hasan H. Muratlı, A.Yalçın Tabak, Petek Korkusuz, Ülken Örs, Feza Korkusuz, Sevim Ercan

 

Value of Physical Examination in Predicting of Outcome in Breast Carcinoma …181

Teoman Coşkun, Nuri Aydın Kama, Gül Dağlar, Uğur Gözalan, Erhan Reis

 

İrrezektabl Pelvik Kitlelerde İntraarteriyal Kemoterapi …188

Erol Eroğlu, Recep Çetin, Hakan Bulak, Mustafa Kalaycı, Süleyman Oral

 

Polypropylene Mesh Repair of Incisional Hernias …191

Taner Çolak, Can Ertürk

 

Multipl Endokrin Neoplazi Tip 1 …195

 

Akromegali Olarak Prezentasyon Gösteren Bir MEN 1 Olgusu

Arif Yönem, Bekir Çakır, Ömer Azal, Mustafa Kutlu, İ. Çağlayan Özdemir

 

Aksesuar Renal Arterden Orjin Alan Arteria Testicularis Varyasyonu (Olgu Sunumu) …200

Mehmet Ali Malas, Osman Sulak

 

Dudak Mukoza Flebi İle Burun Nostril Darlığının Onarımı (Olgu Sunumu) …203

Ali Teoman Tellioğlu

 

“Kolesistektomi Sonrası Rutin Dren Kullanımı Gerekli midir?” Konusu Üzerine …206

İ. Hakan Kulaçoğlu, M. Tahir Oruç, M. Vasfi ÖzerBilimsel Tıp Yayınevi © 2007

 provizyon ajans