Kelime :
    

          Anasayfa

          Hakkımızda

          Dergiler

          Kitaplar

          Seri Kitaplar

          Özel Seriler

          Dernek ve Kurum Dergileri

          Kongre Kitapları

          İletişim

Duyuru Servisine Üyelik

BAĞLANTILAR
Flora Dergisi.org
Yoğun Bakım Dergisi.org
Hastane İnfeksiyonlari Dergisi.org
Akadgeriatri.org
Emanuscript.org
Bilimselbilisim.com
Eejss.com
Eejsc.com
İç Hastalıkları Dergisi.org
Tüberküloz ve Toraks.org
Mikrobiyoloji Bülteni.org


TÜRKİYE TIP DERGİSİ Dahili Tıp Bilimleri Yıl: 1999 Cilt: 6 Sayı: 3

İçindekiler

 

Klinik Çalışmalar

Aktif Akciğer Tüberkülozlu Hastalarda Antitüberküloz Tedavinin Serum Akut Faz Reaktanlarının Konsantrasyonu Üzerine Etkisi …139

Yıldırım Z, Şahin A, Büyükberber N, Gökırmak M, Hacıevliyagil S

 

Akut ve Kronik Gastritlerde CLO Test Pozitifleşme Süresi ile Helicobacter pylori Yoğunluğu ve Gastritin Şiddeti Arasındaki İlişki …143

Nazlıgül Y, Ardalı Hİ, Bitiren M, Yılmaz N, Kösecik M

 

Polikistik Over Sendromlu Hirsut Kadınlarda Siproteron Asetat ve Östradiolün Kombine Kullanımının Hormonal Değerler ve Klinik Üzerine Etkisi …147

Sabuncu T, Arıkan E, Hatemi H

 

Deneysel Çalışma

Etanol ile Oluşturulan Gastrik Hasarda Radikal Temizleyiciler ve Antioksidanların Mide Mukozasını Koruyucu Etkisi ...151

Baylan YK, M. Denli O, Ketani MA, Epidemiyolojik Çalışma

 

Anadolu’nun Bor Bölgeleri Yaşayanları ve Bor Fabrikaları Çalışanlarının Serum ve İdrar Bor Düzeyleri …157

Şaylı BS, Elhan AH

 

Kısa Rapor

Kemik Metastazlarında Total ve Kemik Kaynaklı Alkalen Fosfataz Düzeylerinin Tanısal Değeri …167

Arslan A, Öksüzoğlu B, Öz A, Genç H, Akdur S, Esen M

 

Olgu Sunumları

Familyal Homozigot Hiperkolesterolemi Tip IIA: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi ...170

Çakır B, Yönem A, Azal Ö, Kutlu M, Özdemir İÇ

 

Bir Kür Kemoterapi ile Tam Cevap Sağlanan Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma (Ki-1)Vakası ...177

Altınbaş M, Patıroğlu TE, Çetin M, Canbulat A, Ünal A

 

Erkek Adolesanda Retroperitoneal Paraganglioma Olgusu ...181

Demirbaş B, Serim Ç, Güler S, Serter R, Keskin A, Gürsoy G, Tezel S, Aral Y

 

Derlemeler

İnterstisyel Akciğer Hastalıklarına Tanısal Yaklaşım ...184

Köksal D, Beder S

 

İnternet ve Hekim …192

Şencan O

 

Medikal Perspektif …196

Bilimsel Tıp Yayınevi © 2007

 provizyon ajans