Kelime :
    

          Anasayfa

          Hakkımızda

          Dergiler

          Kitaplar

          Seri Kitaplar

          Özel Seriler

          Dernek ve Kurum Dergileri

          Kongre Kitapları

          İletişim

Duyuru Servisine Üyelik

BAĞLANTILAR
Flora Dergisi.org
Yoğun Bakım Dergisi.org
Hastane İnfeksiyonlari Dergisi.org
Akadgeriatri.org
Emanuscript.org
Bilimselbilisim.com
Eejss.com
Eejsc.com
İç Hastalıkları Dergisi.org
Tüberküloz ve Toraks.org
Mikrobiyoloji Bülteni.org


TÜRKİYE TIP DERGİSİ Dahili Tıp Bilimleri Yıl: 1998 Cilt: 5 Sayı: 5

İçindekiler

 

Editör’den

Duydunuz mu? İnsanlarda Gebelik Süresi 15 Güne İniyormuş! …281

Tekeli E

 

Klinik Çalışmalar

Diabetik Hastalarda Kan Viskozitesi ve Viskozitenin Diabetin Kronik Komplikasyonlarıyla İlişkisi …283

Yönem A, Çakır B, Azal Ö, Kutlu M, Çorakçı A

 

Tinea Korporisin %1 Griseofulvin Sprey İle Topikal Tedavisi …290

Gül Ü, Ercan EA, Gül HS

 

Inbreeding and Cardiovascular Disease in Pakistan …293

Shami AS, Jalali S, Jabeen F

 

Comparison of Ultrasound Velocity Measurement with Dual-Energy

 X-Ray Absorptiometry in the Assessment of Osteoporosis in Elderly Women …296

Baykal Y, Yönem A, Tarçın O, Koç B, Çakır B, Cömert B, Ünal T, Kocabalkan F

 

Deneysel Çalışma

Bir Staphylococcus epidermidis Suşundan Elde Edilen Slime Maddesine Karşı Mononükleer Hücrelerin Sitokin Yanıtı …300

Albay C, Tayşi NB, İmir T

 

Kısa Raporlar

Pre-S2 Antijeni Anti-HBs Yanıtını Etkiliyor mu? İçeriği Farklı İki Rekombinant Hepatit B Aşısının Etkinliğinin Karşılaştırılması …305

Aral ZY, Bahar A, Mete E

 

Staphylococcus aureus Sepsisinde Cilt Bulguları …308

Çaksen H, Üzüm K, Yüksel Ş, Üstünbaş BH

 

Literatürden Seçmeler …312

 

Klinik Yaklaşım

Sarılık ve Ateşi Olan Bayan Hasta …315

Savaş CM

 

 

Olgu Sunumu

Palmoplantar Püstülotik Artro-Osteitis: Bir Olgu Sunumu ...318

Coşkun ŞH, Sarı AR, Şahin M, Turgay M, Kınıklı G

 

Derlemeler

Diabetes Mellitusun Güncel Tedavisi-I Genel İlkeler, Diyet ve Egzersiz …322

Bayraktar M

 

Antikoagülan Tedavi İlkeleri …332

Haznedaroğlu Cİ

 

Biyoistatistik Köşesi: Klinik ve Saha Araştırmalarında Anket Yöntemi ile Veri Derleme …339

Sümbüloğlu V, Sezer H

 

İnternet ve Hekim: İnternette Tıbbi Bilgi Kaynakları Periyodik Yayınlar …344

Kadayıfçı A

 

Medikal Perspektif: Bilimsel Makalelerde “Gereçler ve Yöntem” Bölümünün Yazılması …349Bilimsel Tıp Yayınevi © 2007

 provizyon ajans