Kelime :
    

          Anasayfa

          Hakkımızda

          Dergiler

          Kitaplar

          Seri Kitaplar

          Özel Seriler

          Dernek ve Kurum Dergileri

          Kongre Kitapları

          İletişim

Duyuru Servisine Üyelik

BAĞLANTILAR
Flora Dergisi.org
Yoğun Bakım Dergisi.org
Hastane İnfeksiyonlari Dergisi.org
Akadgeriatri.org
Emanuscript.org
Bilimselbilisim.com
Eejss.com
Eejsc.com
İç Hastalıkları Dergisi.org
Tüberküloz ve Toraks.org
Mikrobiyoloji Bülteni.org

Arama sonucunda Kitaplar bölümünde  98   adet kayıt bulunmuştur.

Kitap Adı Yazar Göster
Güncel Bilgiler Işığında HIV/AIDS Editör

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
Güncel Bilgiler Işığında
İNTRAABDOMİNAL İNFEKSİYONLAR
Editör

Prof. Dr. Hasan KALAFAT
Hastane İnfeksiyonları: TANIMLAR Çeviri

Doç. Dr. Ömrüm UZUN

Yrd. Doç. Dr. Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN
KRONİK VİRAL HEPATİTLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI Editörler

Prof. Dr. Yılmaz ÇAKALOĞLU

Prof. Dr. Atilla ÖKTEN
İNFEKSİYON HASTALIKLARI Seçilmiş Makaleler-I -
SEPSİS ve SEKELLERİ Editör

Doç. Dr. Ömrüm UZUN
Güncel Bilgiler Işığında
ANTİBİYOTİKLER
Editörler

Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU

Prof. Dr. Gaye USLUER

Prof. Dr. Sercan ULUSOY
ÜST SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARI Editör

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
Güncel Bilgiler Işığında
İNFEKSİYON HASTALIKLARI - CİLT II
Editörler

Doç. Dr. Ömrüm UZUN

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
Güncel Bilgiler Işığında
İNFEKSİYON HASTALIKLARI - CİLT I
Editörler

Doç. Dr. Ömrüm UZUN

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
Güncel Bilgiler Işığında
İNTRAABDOMİNAL İNFEKSİYONLAR 2005
Editör

Prof. Dr. Hasan KALAFAT
PEDİATRİ NOZOKOMİYAL İNFEKSİYONLAR

Prof. Dr. Mustafa BAKIR

Uzm. Dr. Ahmet SOYSAL
İmmün Sistemi Baskılanmış Hastalarda
İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR
Editörler

Prof. Dr. Murat AKOVA

Prof. Dr. Hamdi AKAN
AŞILAMA ve PROFİLAKSİ EL KİTABI Editörler

Prof. Dr. Gaye USLUER

Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
DERİNİN İNFLAMATUVAR HASTALIKLARI Prof. Dr. Hatice ŞANLI

Uzm. Dr. Esin ÖZDEMİR
Önemli ve Sorunlu
FUNGAL İNFEKSİYONLAR
Editörler

Prof. Dr. Sercan ULUSOY

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Prof. Dr. Ömrüm UZUN
Önemli ve Sorunlu
ANAEROP BAKTERİ İNFEKSİYONLARI
Editörler

Prof. Dr. Sercan ULUSOY

Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Önemli ve Sorunlu
GRAM-POZİTİF BAKTERİ İNFEKSİYONLARI
Editörler

Prof. Dr. Sercan ULUSOY

Prof. Dr. Gaye USLUER

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
Önemli ve Sorunlu
GRAM-NEGATİF BAKTERİ İNFEKSİYONLARI
Editörler

Prof. Dr. Sercan ULUSOY

Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU

Prof. Dr. Dilek ARMAN
Güncel Bilgiler Işığında HIV/AIDS Editör

Prof. Dr. Serhat ÜNAL

Editör Yardımcısı

Dr. Aygen TÜMER
KRONİK HEPATİTLERİN TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Editörler

Prof. Dr. İftihar KÖKSAL

Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU
YOĞUN BAKIM İNFEKSİYONLARI Editörler

Prof. Dr. İftihar KÖKSAL

Prof. Dr. Nahit ÇAKAR

Prof. Dr. Dilek ARMAN
Hastane İnfeksiyonları: TANIMLAR Çevirenler

Prof. Dr. Ömrüm UZUN

Prof. Dr. Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN
HASTANE İNFEKSİYONLARI KONTROLÜ EL KİTABI Editörler

Uzm. Dr. Rüçhan TÜRKYILMAZ

Uzm. Dr. Başak DOKUZOĞUZ

Doç. Dr. Fügen ÇOKÇA

Hmş. Sabiha AKDENİZ
HASTANE İNFEKSİYONLARI Editörler

Prof. Dr. Mehmet DOĞANAY

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
GENİTAL ve CİNSEL YOLLA
BULAŞAN HASTALIKLAR
Editör

Prof. Dr. Dilek ARMAN
Güncel Bilgiler Işığında
ANTİBİYOTİKLER
Editörler

Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU

Prof. Dr. Gaye USLUER

Prof. Dr. Sercan ULUSOY
DERİ, YUMUŞAK DOKU, EKLEM ve KEMİK ENFEKSİYONLARI Editör

Doç. Dr. Sibel GÜNDEŞ
KLİNİK ARAŞTIRMALAR KİTABI Editör

Prof. Dr. Hamdi AKAN
KULAK HASTALIKLARI ve MİKROCERRAHİSİ CİLT I Prof. Dr. Necmettin AKYILDIZ
KULAK HASTALIKLARI ve MİKROCERRAHİSİ CİLT II Prof. Dr. Necmettin AKYILDIZ
TONSİL Editör

Prof. Dr. Sefa KAYA
LARENKS HASTALIKLARI Prof. Dr. Sefa KAYA
OTİTİS MEDİA Prof. Dr. Necmettin AKYILDIZ

Doç. Dr. Yusuf K. Kemaloğlu
KRONİK OTİT CERRAHİSİ 1 : TİMPONAPLASTİ Prof. Dr. Necmettin AKYILDIZ

Op. Dr. Abdullah A. AHMET
GÖĞÜS HASTALIKLARI ALANINDA
ULUSLARARASI DÜZEYDE YAPILAN YAYINLAR: 1965-2001
Prof. Dr. Fuat KALYONCU
GÖĞÜS HASTALIKLARI ACİLLERİ Editörler

Prof. Dr. Numan EKİM

Prof. Dr. Haluk TÜRKTAŞ
Güncel Bilgiler Işığında PNÖMONİLER Editörler

Prof. Dr. Numan NUMANOĞLU

Prof. Dr. Ayşe WİLLKE(TOPÇU)
İLAÇ ALLERJİLERİ Editörler

Prof. Dr. Sevim BAVBEK

Prof. Dr. Zeynep MISIRLIGİL
Güncel Bilgiler Işığında
KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI
Editörler

Prof. Dr. Sevgi BARTU SARYAL

Prof. Dr. Turan ACICAN
BRONŞ ASTMASI ve ANALJEZİK İNTOLERANSI Editör

Prof. Dr. A. Fuat KALYONCU
ASTIM ve EŞLİK EDEN DURUMLAR Editörler

Doç. Dr. Gül KARAKAYA

Prof. Dr. A. Fuat KALYONCU
Yaşamın Kırılma Noktasında
YOĞUN BAKIM HASTALARI
Prof. Dr. Y. İzzettin BARIŞ
Anne Bana Kerpeteni Getir!
ANADOLU'NUN BİTMEYEN AKCİĞER ve KARIN ZARI KANSERİ ÇİLESİ
Prof. Dr. Y. İzzettin BARIŞ
OSMANLI PADİŞAHLARININ YAŞAMLARINDAN KESİTLER,
HASTALIKLARI ve ÖLÜM SEBEPLERİ
Prof. Dr. Y. İzzettin BARIŞ
EVREN EVRİM BİLİM ve DİN Prof. Dr. Hakkı BİLGEHAN
MMPI DEĞERLENDİRME KİTABI Doç. Dr. Birsen CEYHUN

Uz. Psk. Nursen ORAL
PSİKOFARMAKOLOJİ Prof. Dr. Nevzat YÜKSEL
PSİKANALİZ ÖYKÜLERİ Prof. Dr. Vamık D. VOLKAN

Çeviren

Doç. Dr. Birsen CEYHUN
PSİKANALİZ YAZILARI Prof. Dr. Vamık D. VOLKAN

Çevirenler

Doç. Dr. Birsen CEYHUN

Prof. Dr. Aldülkadir ÇEVİK
PSİKANALİZ ve PSİKOTERAPİ Prof. Dr. M. Orhan ÖZTÜRK
Güncel Bilgiler Işığında
Tüm Yönleriyle
OSTEOPOROZ
Editör

Prof. Dr. Candeğer YILMAZ
ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARINDA TEMEL TEDAVİ Editör

Doç. Dr. Yalçın ARAL

Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Necdet ÜNÜVAR
ZOONOZLAR
Hayvanlardan İnsanlara Bulaşan Enfeksiyonlar
Editörler

Prof. Dr. Mehmet DOĞANAY

Prof. Dr. Nazmiye ALTINTAŞ
RATLARLA DENEYSEL REKONSTRÜKTİF CERRAHİNİN TEMEL KURALLARI ve Kendi Kendine Mikrocerrahi Eğitimi Dr. Mehmet Oğuz YENİDÜNYA

Dr. Bülent Adil TAŞBAŞ

Dr. Mustafa Erol DEMİRSEREN
PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİYE GİRİŞ Mehmet Oğuz YENİDÜNYA
Güncel Bilgiler Işığında
SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ
Editör

Prof. Dr. Dilek ARMAN
İNTRAABDOMİNAL İNFEKSİYONLAR Editörler

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Prof. Dr. Fatih AĞALAR
DİRENÇLİ MİKROORGANİZMA
İNFEKSİYONLARINA YAKLAŞIM
Editörler

Prof. Dr. Dilek Arman

Prof. Dr. Haluk Vahaboğlu
KRONİK HEPATİTLERİN TANI ve
TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Editörler

Prof. Dr. İftihar Köksal

Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu
YENİ ve YENİDEN
GÜNDEME GELEN İNFEKSİYONLAR
Editörler

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİKTE
İNFEKSİYON HASTALIKLARI
Editörler

Prof. Dr. Gaye USLUER

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
FEBRİL NÖTROPENİ Editörler

Prof. Dr. Murat AKOVA

Prof. Dr. Hamdi AKAN
KLİNİK ARAŞTIRMALAR Kitabı-2010 Prof.Dr. Hamdi AKAN
BİLİMSEL YAYINLAR kitabı Prof. Dr. Hamdi AKAN
Allerjik Rinit Prof. Dr. Bülent Enis ŞEKEREL
OLGULAR ile SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARI Editör

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
ÖNEMLİ ve SORUNLU VİRAL İNFEKSİYONLAR Editörler

Prof. Dr. Sercan ULUSOY

Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU
YARA BAKIM İLKELERİ ve KRONİK YARA BAKIMI Editör

Prof. Dr. Sibel GÜNDEŞ
ERİŞKİN ve PEDİATRİK AŞILAMA El Kitabı Editör

Prof. Dr. Esin ŞENOL
Olgularla MULTİPL SKLEROZ Tanı, Ayırıcı Tanı ve Tedavi Editör

Prof. Dr. Rana KARABUDAK

Prof. Dr. Aksel SİVA

Prof. Dr. Ayşe ALTINTAŞ

Uzm. Dr. Demet YANDIM KUŞCU
PET/BT Kesitsel Radyolojik Anatomi Dr. Mehmet T. KİTAPÇI
Önemli ve Sorunlu
FUNGAL İNFEKSİYONLAR
Editörler

Prof. Dr. Sercan ULUSOY

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Prof. Dr. Ömrüm UZUN
Moleküler, Klinik ve Tanısal VİROLOJİ Editörler

Prof. Dr. A. Dürdal US

Doç. Dr. Koray ERGÜNAY
Önemli ve Sorunlu
GRAM-NEGATİF BAKTERİ İNFEKSİYONLARI
Editörler

Prof. Dr. Sercan ULUSOY

Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU

Prof. Dr. Dilek ARMAN
Önemli ve Sorunlu
GRAM-POZİTİF BAKTERİ İNFEKSİYONLARI
Editörler

Prof. Dr. Sercan ULUSOY

Prof. Dr. Gaye USLUER

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
HASTANE İNFEKSİYONLARI 2013 Editörler

Prof. Dr. Mehmet DOĞANAY

Prof. Dr. Serhat ÜNAL

Prof. Dr. Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN
KLİNİK ARAŞTIRMALAR SÖZLÜĞÜ Dr. Hilal İLBARS
Yaşlıda Malnütrisyon ve Tedavisi Editör

Prof. Dr. Servet ARIOĞLU


Editör Yardımcıları:

Doç. Dr. Bülent SAKA

Doç. Dr. Mustafa CANKURTARAN
Ağrı Tedavisinin Genel Prensipleri Editör

Prof. Dr. Gül KÖKNEL TALU


Kulak, Burun, Boğaz Hastalıklarında Ağrı Editör

Prof. Dr. Fikret İLERİ
Kanser Ağrısı Editör

Prof. Dr. Gül KÖKNEL TALU
Üst Üriner Sistemde Ağrı Editör

Prof. Dr. Tibet ERDOĞRU
Alt Üriner ve Erkek Genital Sisteminde Ağrı Editör

Prof. Dr. Tibet ERDOĞRU
Akut Ağrı Editör

Prof. Dr. Gül KÖKNEL TALU
Baş Ağrısı Editör

Prof. Dr. Baki GÖKSAN
FTR Açısından Spinal Ağrı Editör

Prof. Dr. Ayşegül KETENCİ
Acil Tıp ve Ağrı Editör

Yrd. Doç. Dr. Rıdvan ATİLLA
Romatolojide Ağrı Editör

Prof. Dr. İhsan ERTENLİ

Doç. Dr. Umut KALYONCU
Klinik Araştırmalar Kitabı-2014 Editörler

Prof. Dr. Hamdi AKAN

Dr. Hilal İLBARS

Nurşah ÖMEROĞLU ÇETİNKAYA
GÜNCEL BİLGİLER IŞIĞINDA HIV/AIDS Editörler

Prof. Dr. Serhat ÜNAL

Dr. Aygen TÜMER

İYİ SUNUM KİTABI Editörler

Prof. Dr. Hamdi AKAN

İYİ KLİNİK UYGULAMALAR EL KİTABI 2015 KLİNİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ YAYINIDIR

Güncel Bilgiler Işığında ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ Editörler

Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Prof. Dr. Sercan ULUSOY
Prof. Dr. Gaye USLUER

Bir Romatoloji Doktorunun İNFEKSİYONLA İMTİHANI Yazar

Prof. Dr. Umut KALYONCU

GÜNCEL BİLGİLER IŞIĞINDA HIV/AIDS Editörler

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
Dr. Aygen TÜMER

KLİNİK ARAŞTIRMA TASARIMLARI EL KİTABI KLİNİK ARAŞTIRMALAR DERNEĞİ YAYINIDIR
ANTİMİKROBİYAL UYGULAMALARI Editör

Prof. Dr. Murat DİZBAY

Arama sonucunda Dergiler bölümünde  18   adet kayıt bulunmuştur.

Dergi Adı Göster
FLORA Dergisi
İÇ HASTALIKLARI DERGİSİ
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ
REMİSYON GÜNCEL ONKOLOJİ DERGİSİ
AKADEMİK GERİATRİ DERGİSİ
BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
İNFEKSİYON DÜNYASI
GÖĞÜS HASTALIKLARI SERİSİ
AKCİĞER HASTALIKLARI EĞİTİM SERİSİ
İNSİZYON CERRAHİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ
ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ BÜLTENİ
PROGNOZ
İNFEKSİYON GÜNDEMİ
ANTİBİYOTİK GÜNDEMİ
İNSİZYON ve İNFEKSİYON
YOĞUN BAKIM DERGİSİ
TOPLUM KÖKENLİ İNFEKSİYONLAR ve TEDAVİSİ

Arama sonucunda Seri Kitaplar bölümünde  76   adet kayıt bulunmuştur.

Seri Kitap Adı Yazar Göster
GRİP Editör

Prof. Dr. İsmail BALIK
ÜST SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARI Editör

Prof. Dr. Sercan ULUSOY
ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARI Editör

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
BENİGN PROSTAT HİPERPLAZİSİ Editör

Doç. Dr. Demokan EROL
DERİNİN İNFLAMATUVAR HASTALIKLARI Editör

Doç. Dr. H. Meral EKŞİOĞLU
AKUT GASTROENTERİTLER Editör

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
PEDİATRİDE NOZOKOMİYAL İNFEKSİYONLAR Editör

Prof. Dr. Mehmet CEYHAN
HEPATİT C Editör

Prof. Dr. İsmail BALIK
DEPRESYON Editör

Prof. Dr. Behcet COŞAR
ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARI Editör

Prof. Dr. Gaye USLUER
NONSTEROİD ANTİİNFLAMATUVAR İLAÇ TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Editör

Prof. Dr. Şansın TÜZÜN
AKILCI ANTİBİYOTİK KULLANIMI Editör

Prof. Dr. Sercan ULUSOY
GENİTAL HERPES İNFEKSİYONLARI Editör

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
YAŞLILARDA KARDİYOVASKÜLER SORUNLAR Editör

Prof. Dr. Servet ARIOĞUL

Editör Yardımcısı

Ögr. Gör. Dr. Mustafa CANKURTARAN
DİYABETİK AYAK Editör

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
METABOLİK SENDROM Editör

Doç. Dr. Rüştü SERTER
ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ Editörler

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ Editörler

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Prof. Dr. Gaye USLUER
ÜST SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ Editörler

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Prof. Dr. Sercan ULUSOY
ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ Editörler

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Prof. Dr. Sercan ULUSOY
STREPTOKOKAL İNFEKSİYONLAR ve TEDAVİSİ Editörler

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Prof. Dr. Gaye USLUER
CİLT ve YUMUŞAK DOKU İNFEKSİYONLARININ TEDAVİSİ Editörler

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Prof. Dr. Sercan ULUSOY
SEPSİS ve TEDAVİSİ Editörler

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Prof. Dr. Ömrüm UZUN
CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIKLAR ve TEDAVİSİ Editörler

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ
GRAM-NEGATİF MİKROORGANİZMALAR
ve DİRENÇ SORUNU
Editörler

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU
HASTANE KÖKENLİ PNÖMONİ ve TEDAVİSİ Editörler

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Prof. Dr.Eyüp Sabri UÇAN
AYAKTAN PARENTERAL ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ Editörler

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Prof. Dr. Gaye USLUER
AKUT TONSİLLOFARENJİT Editör

Prof. Dr. Murat AKOVA
AKUT OTİTİS MEDİA Editör

Prof. Dr. Murat AKOVA
FEBRİL NÖTROPENİDE MONOTERAPİ Prof. Dr. Hamdi AKAN
FEBRİL NÖTROPENİK HASTALARDA
EMPİRİK TEDAVİ YAKLAŞIMLARI
Prof. Dr. Murat AKOVA
FEBRİL NÖTROPENİDE
FUNGAL İNFEKSİYONLAR VE TEDAVİSİ
Prof. Dr. Ömrüm UZUN
FEBRİL NÖTROPENİ KILAVUZLARI Prof. Dr. Hamdi AKAN
AKUT SİNÜZİT Editör

Prof. Dr. Sercan ULUSOY
BETA-LAKTAMAZLAR ve KLİNİK ÖNEMİ Editör

Prof. Dr. Sercan ULUSOY
GENEL BAKIŞ Editör

Prof. Dr. Dilek ARMAN
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE İNFEKSİYON KONTROLÜ Editör

Prof. Dr. Dilek ARMAN
BASI YARALARI Editörler

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Prof. Dr. Semih BASKAN
YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE FUNGAL İNFEKSİYONLAR Editör

Prof. Dr. Dilek ARMAN
AKILCI FARMAKOTERAPİ Editörler

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Prof. Dr. Oğuz GÜÇ
ÜRİNER İNFEKSİYONLAR Editör

Prof. Dr. Dilek ARMAN
ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARI Editör

Prof. Dr. Dilek ARMAN
ÜST SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARI Editör

Prof. Dr. Dilek ARMAN
KOAH AKUT ATAKTA
TANI ve TEDAVİ
Editör

Prof. Dr. Sevgi BARTU SARYAL
ASTIM TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Doç. Dr. Gülfem E. ÇELİK
TOPLUM KÖKENLİ PNÖMONİ Editörler

Prof. Dr. Numan NUMANOĞLU

Prof. Dr. Emin TEKELİ
Toplum Kökenli Solunum Sistemi İnfeksiyonlarında
ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Editörler

Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU

Prof. Dr. İsmail SAVAŞ
ALLERJİK RİNİT
Prof. Dr. Sevim BAVBEK
STABİL KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA FARMAKOLOJİK TEDAVİ Doç. Dr. Öznur AKKOCA
KOAH AKUT ATAKTA ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ Editörler

Prof. Dr. Sercan ULUSOY

Prof. Dr. Turan ACICAN
HASTANE KÖKENLİ PNÖMONİLER Editörler

Prof. Dr. Halil KURT

Prof. Dr. İsmail SAVAŞ
ALT SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARINDA ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ Editörler

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Prof. Dr. Numan NUMANOĞLU
ASTIM TANI ve TEDAVİ Editör

Prof. Dr. Yavuz S. DEMİREL
KÜÇÜK HÜCRELİ AKCİĞER KANSERİ Editörler

Prof. Dr. Ahmet DEMİRKAZIK

Prof. Dr. İsmail SAVAŞ
KOAH TANI ve TEDAVİ Editörler

Prof. Dr. Sevgi BARTU SARYAL

Prof. Dr. Turan ACICAN
KOAH ve ASTIM TEDAVİSİNDE
İNHALE KORTİKOSTEROİD ve UZUN ETKİLİ
BETA 2-AGONİST KULLANIMI
Editör

Prof. Dr. Turan ACICAN
Soru ve Yanıtlarla
ÜST SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARINDA TEDAVİ
Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Soru ve Yanıtlarla
LORAKARBEF
Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Soru ve Yanıtlarla
KLARİTROMİSİN
Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Soru ve Yanıtlarla
AYAKTAN PARETERAL ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
(APAT)
Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Soru ve Yanıtlarla
KLARİTROMİSİN ve SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARINDA KLİNİK KULLANIMI
Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU
Soru ve Yanıtlarla
AMPİSİLİN-SULBAKTAM ve
SOLUNUM YOLU İNFEKSİYONLARINDA KULLANIMI
Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU
YAŞLILARDA KAS İSKELET SİSTEMİ SORUNLARI Editör

Prof. Dr. Servet ARIOĞUL

Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Mustafa CANKURTARAN
CİDDİ İNFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNDE
BETA-LAKTAM/BETA-LAKTAMAZ
İNHİBİTÖR KOMBİNASYONLARI
Editör

Prof. Dr. Sercan ULUSOY
CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARI Editörler

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Prof. Dr. Fatih AĞALAR
FUNGAL İNFEKSİYONLAR ve TEDAVİSİ Editörler

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Doç. Dr. Zekaver ODABAŞI
KOMPLİKE DERİ ve YUMUŞAK DOKU İNFEKSİYONLARI: YENİ PERSPEKTİFLER Editör

Prof. Dr. Sercan ULUSOY
iNTRAABDOMİNAL İNFEKSİYONLAR 2009: GÜNCELLEME Editör

Prof. Dr. Sercan ULUSOY
LİPOZOMAL AMFOTERİSİN B ve
İNVAZİV FUNGAL İNFEKSİYONLAR
Editör

Prof. Dr. Sercan ULUSOY
METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA): GÜNCELLEME Editör

Prof. Dr. Sercan ULUSOY
KRONİK HEPATİT B Editörler

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU
KRONİK HEPATİT C TEDAVİSİ ve
TEDAVİYE BAĞLI İSTENMEYEN ETKİLERİN YÖNETİMİ
Editör

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU
TOPLUM KÖKENLİ SOLUNUM SİSTEMİ İNFEKSİYONLARI:
ANTİMİKROBİYAL DİRENÇ ve TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Editör

Prof. Dr. Dilek ARMAN
SOLİD ORGAN TRANSPLANTASYONU İNFEKSİYONLARININ YÖNETİMİ Editör

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Konuk Editörler

Hande ARSLAN

Aydın DALGIÇ
KARBAPENEMLER ve CİDDİ İNFEKSİYONLARIN TEDAVİSİNDEKİ YERİ Editör

Prof. Dr. Sercan ULUSOY
DOLAŞIM İNFEKSİYONLARI Editörler

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Prof. Dr. Yeşim TAŞOVA

Arama sonucunda Kongre Kitapları bölümünde  19   adet kayıt bulunmuştur.

Kitap Adı Göster
EKMUD BİLİMSEL PLATFORMU
EKMUD KONGRESİ 2007
DR. MUSTAFA AYDIN ÇEVİK ANISINA
2. EKMUD KONGRESİ 2008
3. STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON KONGRESİ
4. ULUSAL STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON KONGRESİ
5. ULUSAL STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON KONGRESİ
3. FEBRİL NÖTROPENİ SİMPOZYUMU
4. FEBRİL NÖTROPENİ SİMPOZYUMU
5. FEBRİL NÖTROPENİ SİMPOZYUMU
8. FEBRİL NÖTROPENİ SİMPOZYUMU
2. ULUSAL PSİKOFARMAKOLOJİ KONGRESİ
XIV. ULUSAL SOSYAL PSİKİYATRİ KONGRESİ
2.TÜRKİYE EKMUD
BİLİMSEL PLATFORMU 2009
6. ULUSAL STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON KONGRESİ
8. ULUSAL SİNİRBİLİMLERİ KONGRESİ
45. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ
1. MS BAHAR SEMPOZYUMU
3. TÜRKİYE EKMUD KONGRESİ 2010
7. ULUSAL STERİLİZASYON DEZENFEKSİYON KONGRESİ

Arama sonucunda Özel Seriler bölümünde  20   adet kayıt bulunmuştur.

Özel Seri Kitap Adı Yazar Göster
GENEL BAKIŞ Konuk Editör

Prof. Dr. Sercan ULUSOY
ÇOKLU DİRENÇLİ ACINETOBACTER ve PSEUDOMONAS İNFEKSİYONLARI Konuk Editör

Prof. Dr. Haluk VAHABOĞLU
GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLAR (ESBL) Konuk Editör

Prof. Dr. İftihar KÖKSAL
VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOKLAR Konuk Editör

Doç. Dr. Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN
CLOSTRIDIUM DIFFICILE İNFEKSİYONLARI Konuk Editör

Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK
AŞILAMADA GENEL PRENSİPLER Konuk Editörler

Doç. Dr. Kemalettin AYDIN

Prof. Dr. Gaye USLUER
İNFLUENZA ve KORUNMA Konuk Editör

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
GENEL BAKIŞ Konuk Editör

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
KOAH BAKTERİYEL ATAK Konuk Editör

Prof. Dr. Sema UMUT
HEPATİT AŞILARI Konuk Editör

Prof. Dr. Selim BADUR
RUTİN AŞILAR Konuk Editör

Prof. Dr. Mehmet CEYHAN
ERİŞKİNDE PNÖMOKOK AŞILARI Yazarlar

Prof. Dr. Dilek ARMAN

Prof. Dr. Hakan LEBLEBİCİOĞLU
İNFLUENZA
Hastalık, Risk Grupları, Aşılama
Yazarlar

Doç. Dr. Kemalettin AYDIN

Prof. Dr. Gaye USLUER
PENİSİLİNE DİRENÇLİ PNÖMOKOKLAR Editör

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
VANKOMİSİNE DİRENÇLİ ENTEROKOKLAR Editör

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS Editör

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
YENİ TEDAVİ SEÇENEKLERİ Editör

Prof. Dr. Serhat ÜNAL
RUTİN DIŞI AŞILAR Konuk Editör

Prof. Dr. Nuran SALMAN
AŞI VE AŞILAMADA YENİLİKLER Konuk Editör

Prof. Dr. Mehmet CEYHAN
METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS (MRSA) Konuk Editör

Prof. Dr. Serhat ÜNAL

Arama sonucunda Dernek Kurum Dergileri bölümünde  11   adet kayıt bulunmuştur.

Dergi Adı Göster
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
TÜBERKÜLOZ VE TORAKS
TÜRK NÖROLOJİ DERGİSİ
HACETTEPE TIP DERGİSİ
ASTIM ALLERJİ İMMÜNOLOJİ
THD HABER
EKMUD BÜLTENİ
CLSI (Eski Adıyla NCCLS) REHBERLERİ
SOLUNUM HASTALIKLARI
BLOOD BANKING AND TRANSFUSION MEDICINE
ACTA ONCOLOGICA TURCICA

Arama sonucunda Dergi Sayıları bölümünde  444   adet kayıt bulunmuştur.

Sayı Adı Göster
FLORA DERGİSİ Yıl: 1996 Cilt: 1 Sayı: 1
FLORA DERGİSİ Yıl: 1996 Cilt: 1 Sayı: 2
FLORA DERGİSİ Yıl: 1996 Cilt: 1 Sayı: 3
FLORA DERGİSİ Yıl: 1996 Cilt: 1 Ek: 1 (MRSA İnfeksiyonları: Epidemiyoloji ve Kontrol)
FLORA DERGİSİ Yıl: 1997 Cilt: 2 Sayı: 1
FLORA DERGİSİ Yıl: 1997 Cilt: 2 Sayı: 2
FLORA DERGİSİ Yıl: 1997 Cilt: 2 Sayı: 3
FLORA DERGİSİ Yıl: 1997 Cilt: 2 Sayı: 4
FLORA DERGİSİ Yıl: 1997 Cilt: 2 Ek: 1 (Beta-Laktamazlar)
FLORA DERGİSİ Yıl: 1997 Cilt: 2 Ek: 2 (Sefprozil)
FLORA DERGİSİ Yıl: 1998 Cilt: 3 Sayı: 1
FLORA DERGİSİ Yıl: 1998 Cilt: 3 Sayı: 2
FLORA DERGİSİ Yıl: 1998 Cilt: 3 Sayı: 3
FLORA DERGİSİ Yıl: 1998 Cilt: 3 Sayı: 4
FLORA DERGİSİ Yıl: 1998 Cilt: 3 Ek: 1 (Febril Nötropeni)
FLORA DERGİSİ Yıl: 1998 Cilt: 3 Ek: 2 (Trovafloksasin)
FLORA DERGİSİ Yıl: 1999 Cilt: 4 Sayı: 1
FLORA DERGİSİ Yıl: 1999 Cilt: 4 Sayı: 2
FLORA DERGİSİ Yıl: 1999 Cilt: 4 Sayı: 3
FLORA DERGİSİ Yıl: 1999 Cilt: 4 Sayı: 4
FLORA DERGİSİ Yıl: 1999 Cilt: 4 Ek: 1 (Grepafloksasin)
FLORA DERGİSİ Yıl: 1999 Cilt: 4 Ek: 2
FLORA DERGİSİ Yıl: 1999 Cilt: 4 Ek: 3 (Piperasilin/Tazobaktam)
FLORA DERGİSİ Yıl: 1999 Cilt: 4 Ek: 4 (Levofloksasin)
FLORA DERGİSİ Yıl: 1999 Cilt: 4 Ek: 5 (Sefaklor)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2000 Cilt: 5 Sayı: 1
FLORA DERGİSİ Yıl: 2000 Cilt: 5 Sayı: 2
FLORA DERGİSİ Yıl: 2000 Cilt: 5 Sayı: 3
FLORA DERGİSİ Yıl: 2000 Cilt: 5 Sayı: 4
FLORA DERGİSİ Yıl: 2000 Cilt: 5 Ek: 1 (Teikoplanin)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2000 Cilt: 5 Ek: 2 (Saccharomyces boulardii)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2000 Cilt: 5 Ek: 3 (Tikarsilin/Klavulanik Asit)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2000 Cilt: 5 Ek: 4 (Sulbaktam-Sefoperazon)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2001 Cilt: 6 Sayı: 1
FLORA DERGİSİ Yıl: 2001 Cilt: 6 Sayı: 2
FLORA DERGİSİ Yıl: 2001 Cilt: 6 Sayı: 3
FLORA DERGİSİ Yıl: 2001 Cilt: 6 Sayı: 4
FLORA DERGİSİ Yıl: 2001 Cilt: 6 Ek: 1 (Genişletilmiş Spektrumlu Beta-Laktamazlar)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2001 Cilt: 6 Ek: 2 (Diritromisin)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2002 Cilt: 7 Sayı: 1
FLORA DERGİSİ Yıl: 2002 Cilt: 7 Sayı: 2
FLORA DERGİSİ Yıl: 2002 Cilt: 7 Sayı: 3
FLORA DERGİSİ Yıl: 2002 Cilt: 7 Sayı: 4
FLORA DERGİSİ Yıl: 2002 Cilt: 7 Ek: 1 (Sulbaktam/Ampisilin)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2002 Cilt: 7 Ek: 2 (Moksifloksasin)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2002 Cilt: 7 Ek: 3 (Zanamivir)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2003 Cilt: 8 Sayı: 1
FLORA DERGİSİ Yıl: 2003 Cilt: 8 Sayı: 2
FLORA DERGİSİ Yıl: 2003 Cilt: 8 Sayı: 3
FLORA DERGİSİ Yıl: 2003 Cilt: 8 Sayı: 4
FLORA DERGİSİ Yıl: 2003 Cilt: 8 Ek: 1 (Kronik Hepatit C Tedavisinde PEG-IFN Kullanımı)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2003 Cilt: 8 Ek: 2 (Sepsiste Aktive Protein C Tedavisi)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2003 Cilt: 8 Ek: 3 (Telitromisin)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2003 Cilt: 8 Ek: 4 (Kaspofungin)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2004 Cilt: 9 Sayı: 1
FLORA DERGİSİ Yıl: 2004 Cilt: 9 Sayı: 2
FLORA DERGİSİ Yıl: 2004 Cilt: 9 Sayı: 3
FLORA DERGİSİ Yıl: 2004 Cilt: 9 Sayı: 4
FLORA DERGİSİ Yıl: 2004 Cilt: 9 Ek: 1 (Adefovir)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2004 Cilt: 9 Ek: 2 (Polimikrobiyal İnfeksiyonlarda Ampisilin-Sulbaktam)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2004 Cilt: 9 Ek: 3 (Sefepim)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2004 Cilt: 9 Ek: 4
FLORA DERGİSİ Yıl: 2004 Cilt: 9 Ek: 5 (Spiramisin)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2004 Cilt: 9 Ek: 6 (Oseltamivir)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2004 Cilt: 9 Ek: 7 (İmipenem)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2005 Cilt: 10 Sayı: 1
FLORA DERGİSİ Yıl: 2005 Cilt: 10 Sayı: 2
FLORA DERGİSİ Yıl: 2005 Cilt: 10 Sayı: 3
FLORA DERGİSİ Yıl: 2005 Cilt: 10 Sayı: 4
FLORA DERGİSİ Yıl: 2005 Cilt: 10 Ek: 1 (Sefditoren pivoksil)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2005 Cilt: 10 Ek: 2 (Vorikonazol)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2005 Cilt: 10 Ek: 3 (Klaritromisin MR)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2005 Cilt: 10 Ek: 4 (Linezolid)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2006 Cilt: 11 Sayı: 1
FLORA DERGİSİ Yıl: 2006 Cilt: 11 Sayı: 2
FLORA DERGİSİ Yıl: 2006 Cilt: 11 Sayı: 3
FLORA DERGİSİ Yıl: 2006 Cilt: 11 Sayı: 4
FLORA DERGİSİ Yıl: 2006 Cilt: 11 Ek: 1 (Broncho-Vaxom)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2006 Cilt: 11 Ek: 2 (Sulbaktam-Sefoperazon)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2007 Cilt: 12 Sayı: 1
FLORA DERGİSİ Yıl: 2007 Cilt: 12 Sayı: 2
FLORA DERGİSİ Yıl: 2007 Cilt: 12 Sayı: 3
FLORA DERGİSİ Yıl: 2007 Cilt: 12 Sayı: 4
FLORA DERGİSİ Yıl: 2007 Cilt: 12 Ek: 1 (Entekavir)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2007 Cilt: 12 Ek: 2 (Lipozomal Amfoterisin B)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2007 Cilt: 12 Ek: 3 (Teikoplanin)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2008 Cilt: 13 Sayı: 1
FLORA DERGİSİ Yıl: 2008 Cilt: 13 Ek: 1 (Probiyotikler)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2008 Cilt: 13 Ek: 2 (Truvada)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2008 Cilt: 13 Ek: 3 (Tigesiklin)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2008 Cilt: 13 Ek: 4 (Gemifloksasin)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2008 Cilt: 13 Sayı: 2
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Yıl: 1994 Cilt: 1 Sayı: 1
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Yıl: 1994 Cilt: 1 Sayı: 2
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Yıl: 1994 Cilt: 1 Sayı: 3
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Yıl: 1994 Cilt: 1 Sayı: 4
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Yıl: 1995 Cilt: 2 Sayı: 1
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Yıl: 1995 Cilt: 2 Sayı: 2
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Yıl: 1995 Cilt: 2 Sayı: 3
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Yıl: 1995 Cilt: 2 Sayı: 4
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Yıl: 1995 Cilt: 2 Ek: 1
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Yıl: 1995 Cilt: 2 Ek: 2
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Yıl: 1996 Cilt: 3 Sayı: 1
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Yıl: 1996 Cilt: 3 Sayı: 2
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Yıl: 1996 Cilt: 3 Sayı: 3
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Yıl: 1996 Cilt: 3 Sayı: 4
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Yıl: 1996 Cilt: 3 Ek: 1
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Yıl: 1996 Cilt: 3 Ek: 2
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Yıl: 1997 Cilt: 4 Sayı: 1
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Yıl: 1997 Cilt: 4 Sayı: 2
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Yıl: 1997 Cilt: 4 Sayı: 3
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Yıl: 1997 Cilt: 4 Sayı: 4
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Yıl: 1997 Cilt: 4 Sayı: 5
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Yıl: 1997 Cilt: 4 Sayı: 6
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Dahili Tıp Bilimleri Yıl: 1998 Cilt: 5 Sayı: 1
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Dahili Tıp Bilimleri Yıl: 1998 Cilt: 5 Sayı: 2
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Dahili Tıp Bilimleri Yıl: 1998 Cilt: 5 Sayı: 3
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Dahili Tıp Bilimleri Yıl: 1998 Cilt: 5 Sayı: 4
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Dahili Tıp Bilimleri Yıl: 1998 Cilt: 5 Sayı: 5
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Dahili Tıp Bilimleri Yıl: 1998 Cilt: 5 Sayı: 6
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Dahili Tıp Bilimleri Yıl: 1999 Cilt: 6 Sayı: 1
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Dahili Tıp Bilimleri Yıl: 1999 Cilt: 6 Sayı: 2
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Dahili Tıp Bilimleri Yıl: 1999 Cilt: 6 Sayı: 3
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Dahili Tıp Bilimleri Yıl: 1999 Cilt: 6 Sayı: 4
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Dahili Tıp Bilimleri Yıl: 1999 Cilt: 6 Sayı: 5
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Dahili Tıp Bilimleri Yıl: 1999 Cilt: 6 Sayı: 6
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Dahili Tıp Bilimleri Yıl: 2000 Cilt: 7 Sayı: 1
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Dahili Tıp Bilimleri Yıl: 2000 Cilt: 7 Sayı: 2
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Dahili Tıp Bilimleri Yıl: 2000 Cilt: 7 Sayı: 3
TÜRKİYE TIP DERGİSİ Dahili Tıp Bilimleri Yıl: 2000 Cilt: 7 Sayı: 4
Türkiye Tıp Dergisi DAHİLİ TIP BİLİMLERİ Yıl: 2001 Cilt: 8 Sayı: 1
Türkiye Tıp Dergisi DAHİLİ TIP BİLİMLERİ Yıl: 2001 Cilt: 8 Sayı: 2
Türkiye Tıp Dergisi DAHİLİ TIP BİLİMLERİ Yıl: 2001 Cilt: 8 Sayı: 3
Türkiye Tıp Dergisi DAHİLİ TIP BİLİMLERİ Yıl: 2001 Cilt: 8 Sayı: 4
Türkiye Tıp Dergisi DAHİLİ TIP BİLİMLERİ Yıl: 2001 Cilt: 8 Ek: 1
Türkiye Tıp Dergisi DAHİLİ TIP BİLİMLERİ Yıl: 2002 Cilt: 9 Sayı: 1
Türkiye Tıp Dergisi DAHİLİ TIP BİLİMLERİ Yıl: 2002 Cilt: 9 Sayı: 2
Türkiye Tıp Dergisi DAHİLİ TIP BİLİMLERİ Yıl: 2002 Cilt: 9 Sayı: 3
Türkiye Tıp Dergisi DAHİLİ TIP BİLİMLERİ Yıl: 2002 Cilt: 9 Sayı: 4
Türkiye Tıp Dergisi DAHİLİ TIP BİLİMLERİ Yıl: 2003 Cilt: 10 Sayı: 1
Türkiye Tıp Dergisi DAHİLİ TIP BİLİMLERİ Yıl: 2003 Cilt: 10 Sayı: 2
Türkiye Tıp Dergisi DAHİLİ TIP BİLİMLERİ Yıl: 2003 Cilt: 10 Sayı: 3
Türkiye Tıp Dergisi DAHİLİ TIP BİLİMLERİ Yıl: 2003 Cilt: 10 Sayı: 4
Türkiye Tıp Dergisi DAHİLİ TIP BİLİMLERİ Yıl: 2003 Cilt: 10 Ek: 1 (Tiotropium Bromid)
Türkiye Tıp Dergisi DAHİLİ TIP BİLİMLERİ Yıl: 2003 Cilt: 10 Ek: 2
Türkiye Tıp Dergisi DAHİLİ TIP BİLİMLERİ Yıl: 2004 Cilt: 11 Sayı: 1
Türkiye Tıp Dergisi DAHİLİ TIP BİLİMLERİ Yıl: 2004 Cilt: 11 Sayı: 2
Türkiye Tıp Dergisi DAHİLİ TIP BİLİMLERİ Yıl: 2004 Cilt: 11 Sayı: 3
Türkiye Tıp Dergisi DAHİLİ TIP BİLİMLERİ Yıl: 2004 Cilt: 11 Sayı: 4
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ Yıl: 2005 Cilt: 12 Sayı: 1
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ Yıl: 2005 Cilt: 12 Sayı: 2
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ Yıl: 2005 Cilt: 12 Sayı: 3
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ Yıl: 2005 Cilt: 12 Sayı: 4
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ Yıl: 2005 Cilt: 12 Ek: 1
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ Yıl: 2005 Cilt: 12 Ek: 2
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ Yıl: 2006 Cilt: 13 Sayı: 1
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ Yıl: 2006 Cilt: 13 Sayı: 2
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ Yıl: 2006 Cilt: 13 Sayı: 3
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ Yıl: 2006 Cilt: 13 Sayı: 4
DAHİLİ TIP BİLİMLERİ DERGİSİ Yıl: 2006 Cilt: 13 Ek: 1
İÇ HASTALIKLARI DERGİSİ Yıl: 2007 Cilt: 14 Sayı: 1
İÇ HASTALIKLARI DERGİSİ Yıl: 2007 Cilt: 14 Sayı: 2
İÇ HASTALIKLARI DERGİSİ Yıl: 2007 Cilt: 14 Sayı: 3
İÇ HASTALIKLARI DERGİSİ Yıl: 2007 Cilt: 14 Sayı: 4
İÇ HASTALIKLARI DERGİSİ Yıl: 2008 Cilt: 15 Sayı: 1
İÇ HASTALIKLARI DERGİSİ Yıl: 2008 Cilt: 15 Sayı: 2
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 1997 Cilt: 1 Sayı: 1
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 1997 Cilt: 1 Sayı: 2
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 1997 Cilt: 1 Sayı: 3
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 1998 Cilt: 2 Sayı: 1
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 1998 Cilt: 2 Sayı: 2
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 1998 Cilt: 2 Sayı: 3
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 1998 Cilt: 2 Sayı: 4
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 1999 Cilt: 3 Sayı: 1
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 1999 Cilt: 3 Sayı: 2
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 1999 Cilt: 3 Sayı: 3
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 1999 Cilt: 3 Sayı: 4
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2000 Cilt: 4 Sayı: 1
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2000 Cilt: 4 Sayı: 2
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2000 Cilt: 4 Sayı: 3
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2000 Cilt: 4 Sayı: 4
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2001 Cilt: 5 Sayı: 1
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2001 Cilt: 5 Sayı: 2
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2001 Cilt: 5 Sayı: 3
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2001 Cilt: 5 Sayı: 4
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2001 Cilt: 5 Ek: 1 (İsepamisin)
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2002 Cilt: 6 Sayı: 1
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2002 Cilt: 6 Sayı: 2
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2002 Cilt: 6 Sayı: 3
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2002 Cilt: 6 Sayı: 4
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2003 Cilt: 7 Sayı: 1
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2003 Cilt: 7 Sayı: 2
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2003 Cilt: 7 Sayı: 3
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2003 Cilt: 7 Sayı: 4
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2003 Cilt: 7 Ek: 1
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2004 Cilt: 8 Sayı: 1
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2004 Cilt: 8 Sayı: 2
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2004 Cilt: 8 Sayı: 3
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2004 Cilt: 8 Sayı: 4
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2004 Cilt: 8 Ek: 1
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2004 Cilt: 8 Ek: 2
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2005 Cilt: 9 Sayı: 1
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2005 Cilt: 9 Sayı: 2
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2005 Cilt: 9 Sayı: 3
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2005 Cilt: 9 Sayı: 4
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2005 Cilt: 9 Ek: 1
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2006 Cilt: 10 Sayı: 1
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2006 Cilt: 10 Sayı: 2
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2006 Cilt: 10 Sayı: 3
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2006 Cilt: 10 Sayı: 4
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2006 Cilt: 10 Ek: 1
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2006 Cilt: 10 Ek: 2
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2007 Cilt: 11 Sayı: 1
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2007 Cilt: 11 Sayı: 2
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2007 Cilt: 11 Sayı: 3
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2007 Cilt: 11 Sayı: 4
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2008 Cilt: 12 Sayı: 1
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2008 Cilt: 12 Sayı: 2
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2008 Cilt: 12 Ek: 1
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2008 Cilt: 12 Ek: 2
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Güncel Derleme Dergisi Yıl: 1999 Cilt: 1 Sayı: 1
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Güncel Derleme Dergisi Yıl: 1999 Cilt: 1 Sayı: 2
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Güncel Derleme Dergisi Yıl: 1999 Cilt: 1 Sayı: 3
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Güncel Derleme Dergisi Yıl: 2000 Cilt: 2 Sayı: 1
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Güncel Derleme Dergisi Yıl: 2000 Cilt: 2 Sayı: 2
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Güncel Derleme Dergisi Yıl: 2000 Cilt: 2 Sayı: 3
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Güncel Derleme Dergisi Yıl: 2000 Cilt: 2 Sayı: 4
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Güncel Derleme Dergisi Yıl: 2001 Cilt: 3 Sayı: 1
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Güncel Derleme Dergisi Yıl: 2001 Cilt: 3 Sayı: 2
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Güncel Derleme Dergisi Yıl: 2001 Cilt: 3 Sayı: 3
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Güncel Derleme Dergisi Yıl: 2001 Cilt: 3 Sayı: 4
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Güncel Derleme Dergisi Yıl: 2002 Cilt: 4 Sayı: 1
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Güncel Derleme Dergisi Yıl: 2002 Cilt: 4 Sayı: 2
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Güncel Derleme Dergisi Yıl: 2002 Cilt: 4 Sayı: 3
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Güncel Derleme Dergisi Yıl: 2002 Cilt: 4 Sayı: 4
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Güncel Derleme Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 5 Sayı: 1
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Güncel Derleme Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 5 Sayı: 2
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Güncel Derleme Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 5 Sayı: 3
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Güncel Derleme Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 5 Sayı: 4
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Güncel Derleme Dergisi Yıl: 2004 Cilt: 6 Sayı: 1
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Güncel Derleme Dergisi Yıl: 2004 Cilt: 6 Sayı: 2
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Güncel Derleme Dergisi Yıl: 2004 Cilt: 6 Sayı: 3
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Güncel Derleme Dergisi Yıl: 2004 Cilt: 6 Sayı: 4
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ Güncel Derleme Dergisi Yıl: 2004 Cilt: 6 Ek: 1
REMİSYON Güncel Onkoloji Dergisi Yıl: 2005 Cilt: 7 Sayı: 1
REMİSYON Güncel Onkoloji Dergisi Yıl: 2005 Cilt: 7 Sayı: 2
REMİSYON Güncel Onkoloji Dergisi Yıl: 2005 Cilt: 7 Sayı: 3
REMİSYON Güncel Onkoloji Dergisi Yıl: 2005 Cilt: 7 Sayı: 4
REMİSYON Güncel Onkoloji Dergisi Yıl: 2006 Cilt: 8 Sayı: 1
REMİSYON Güncel Onkoloji Dergisi Yıl: 2006 Cilt: 8 Sayı: 2
REMİSYON Güncel Onkoloji Dergisi Yıl: 2006 Cilt: 8 Sayı: 3
REMİSYON Güncel Onkoloji Dergisi Yıl: 2006 Cilt: 8 Sayı: 4
REMİSYON Güncel Onkoloji Dergisi Yıl: 2007 Cilt: 9 Sayı: 1
BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Yıl: 2008 Cilt: 1 Sayı: 1
BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Yıl: 2008 Cilt: 1 Sayı: 2
BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Yıl: 2008 Cilt: 1 Sayı: 3
İNFEKSİYON DÜNYASI Yıl: 2005 Sayı: 1

Derginin tam metnine www.infeksiyondunyasi.org adresinden ÜCRETSİZ ulaşabilirisiniz.
İNFEKSİYON DÜNYASI Yıl: 2006 Sayı: 2

Derginin tam metnine www.infeksiyondunyasi.org adresinden ÜCRETSİZ ulaşabilirisiniz.
İNFEKSİYON DÜNYASI Yıl: 2006 Sayı: 3

Derginin tam metnine www.infeksiyondunyasi.org adresinden ÜCRETSİZ ulaşabilirisiniz.
İNFEKSİYON DÜNYASI Yıl: 2006 Sayı: 4

Derginin tam metnine www.infeksiyondunyasi.org adresinden ÜCRETSİZ ulaşabilirisiniz.
GÖĞÜS HASTALIKLARI SERİSİ Yıl 2004 Cilt 1 Sayı 1
GÖĞÜS HASTALIKLARI SERİSİ Yıl 2004 Cilt 1 Sayı 2
GÖĞÜS HASTALIKLARI SERİSİ Yıl 2004 Cilt 1 Sayı 3
GÖĞÜS HASTALIKLARI SERİSİ Yıl 2004 Cilt 1 Sayı 4
GÖĞÜS HASTALIKLARI SERİSİ Yıl 2005 Cilt 2 Sayı 1
GÖĞÜS HASTALIKLARI SERİSİ Yıl 2005 Cilt 2 Sayı 2
GÖĞÜS HASTALIKLARI SERİSİ Yıl 2005 Cilt 2 Sayı 3
GÖĞÜS HASTALIKLARI SERİSİ Yıl 2005 Cilt 2 Sayı 4
GÖĞÜS HASTALIKLARI SERİSİ Yıl 2006 Cilt 3 Sayı 1
GÖĞÜS HASTALIKLARI SERİSİ Yıl 2006 Cilt 3 Sayı 2
GÖĞÜS HASTALIKLARI SERİSİ Yıl 2006 Cilt 3 Sayı 3
GÖĞÜS HASTALIKLARI SERİSİ Yıl 2006 Cilt 3 Sayı 4
AKCİĞER HASTALIKLARI EĞİTİM SERİSİ Yıl 2005 Cilt 1 Sayı 1
AKCİĞER HASTALIKLARI EĞİTİM SERİSİ Yıl 2005 Cilt 1 Sayı 2
AKCİĞER HASTALIKLARI EĞİTİM SERİSİ Yıl 2005 Cilt 1 Sayı 3
İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yıl: 1998 Cilt: 1 Sayı: 1
İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yıl: 1998 Cilt: 1 Sayı: 2
İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yıl: 1998 Cilt: 1 Ek: 1
İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yıl: 1999 Cilt: 2 Sayı: 1
İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yıl: 1999 Cilt: 2 Sayı: 2
İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yıl: 1999 Cilt: 2 Sayı: 3
İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yıl: 1999 Cilt: 2 Sayı: 4
İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yıl: 2000 Cilt: 3 Sayı: 1
İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yıl: 2000 Cilt: 3 Sayı: 2
İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yıl: 2000 Cilt: 3 Sayı: 3
İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yıl: 2000 Cilt: 3 Sayı: 4
İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yıl: 2001 Cilt: 4 Sayı: 1
İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yıl: 2001 Cilt: 4 Sayı: 2
İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yıl: 2001 Cilt: 4 Sayı: 3
İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yıl: 2001 Cilt: 4 Sayı: 4
İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yıl: 2002 Cilt: 5 Sayı: 1
İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yıl: 2002 Cilt: 5 Sayı: 2
İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yıl: 2002 Cilt: 5 Sayı: 3
İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yıl: 2002 Cilt: 5 Sayı: 4
İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yıl: 2002 Cilt: 5 Ek: 1
İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 6 Sayı: 1
İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 6 Sayı: 2
İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 6 Sayı: 3
İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 6 Sayı: 4
İNSİZYON Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi Yıl: 2004 Cilt: 7 Ek: 1
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ Yıl: 1998 Cilt: 1 Sayı: 1
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ Yıl: 1998 Cilt: 1 Sayı: 2
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ Yıl: 1998 Cilt: 1 Sayı: 3
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ Yıl: 1998 Cilt: 1 Sayı: 4
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ Yıl: 1999 Cilt: 2 Sayı: 1
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ Yıl: 1999 Cilt: 2 Sayı: 2
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ Yıl: 1999 Cilt: 2 Sayı: 3
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ Yıl: 1999 Cilt: 2 Sayı: 4
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ Yıl: 2000 Cilt: 3 Sayı: 1
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ Yıl: 2000 Cilt: 3 Sayı: 2
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ Yıl: 2000 Cilt: 3 Sayı: 3
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ Yıl: 2000 Cilt: 3 Sayı: 4
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ Yıl: 2001 Cilt: 4 Sayı: 1
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ Yıl: 2001 Cilt: 4 Sayı: 2
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ Yıl: 2001 Cilt: 4 Sayı: 3
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ Yıl: 2001 Cilt: 4 Sayı: 4
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ Yıl: 2002 Cilt: 5 Sayı: 1
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ Yıl: 2002 Cilt: 5 Sayı: 2
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ Yıl: 2002 Cilt: 5 Sayı: 3
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ Yıl: 2002 Cilt: 5 Sayı: 4
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ Yıl: 2003 Cilt: 6 Sayı: 1
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ Yıl: 2003 Cilt: 6 Sayı: 2
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ Yıl: 2003 Cilt: 6 Sayı: 3
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ Yıl: 2003 Cilt: 6 Sayı: 4
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ Yıl: 2004 Cilt: 7 Sayı: 1
İNFEKSİYON HASTALIKLARI SERİSİ Yıl: 2004 Cilt: 7 Sayı: 2
ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ BÜLTENİ Yıl: 1997 Cilt: 1 Sayı: 1
ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ BÜLTENİ Yıl: 1997 Cilt: 1 Sayı: 2
ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ BÜLTENİ Yıl: 1998 Cilt: 2 Sayı: 1
ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ BÜLTENİ Yıl: 1998 Cilt: 2 Sayı: 2
ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ BÜLTENİ Yıl: 1998 Cilt: 2 Sayı: 3
ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ BÜLTENİ Yıl: 1998 Cilt: 2 Sayı: 4
ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ BÜLTENİ Yıl: 1999 Cilt: 3 Sayı: 1
ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ BÜLTENİ Yıl: 1999 Cilt: 3 Sayı: 2
ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ BÜLTENİ Yıl: 1999 Cilt: 3 Sayı: 3
ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ BÜLTENİ Yıl: 1999 Cilt: 3 Sayı: 4
ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ BÜLTENİ Yıl: 2000 Cilt: 4 Sayı: 1
ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ BÜLTENİ Yıl: 2000 Cilt: 4 Sayı: 2
ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ BÜLTENİ Yıl: 2000 Cilt: 4 Sayı: 3
ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ BÜLTENİ Yıl: 2000 Cilt: 4 Sayı: 4
PROGNOZ Güncel Derleme Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1
PROGNOZ Güncel Derleme Dergisi Cilt: 1 Sayı: 2
PROGNOZ Güncel Derleme Dergisi Cilt: 1 Sayı: 3
PROGNOZ Güncel Derleme Dergisi Cilt: 1 Sayı: 4
PROGNOZ Güncel Derleme Dergisi Cilt: 1 Ek: 1
PROGNOZ Güncel Derleme Dergisi Cilt: 2 Sayı: 1
PROGNOZ Güncel Derleme Dergisi Cilt: 2 Sayı: 2
PROGNOZ Güncel Derleme Dergisi Cilt: 2 Sayı: 3
PROGNOZ Güncel Derleme Dergisi Cilt: 2 Sayı: 4
İNFEKSİYON GÜNDEMİ Yıl: 2000 Cilt: 1 Sayı: 1
İNFEKSİYON GÜNDEMİ Yıl: 2000 Cilt: 1 Sayı: 2
İNFEKSİYON GÜNDEMİ Yıl: 2000 Cilt: 1 Sayı: 3
İNFEKSİYON GÜNDEMİ Yıl: 2000 Cilt: 1 Sayı: 4
ANTİBİYOTİK GÜNDEMİ Yıl: 2000 Sayı: 2
AKADEMİK GERİATRİ DERGİSİ Cilt: 1 Sayı: 1 Ocak 2009
BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Yıl: 2008 Cilt: 1 Sayı: 4
FLORA DERGİSİ Yıl: 2008 Cilt: 13 Sayı: 3
FLORA DERGİSİ Yıl: 2008 Cilt: 13 Sayı: 4
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2008 Cilt: 12 Sayı: 3
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2008 Cilt: 12 Sayı: 4
FLORA DERGİSİ Yıl: 2009 Cilt: 14 Sayı: 1
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2009 Cilt: 13 Sayı: 1
BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ
Yıl: 2009 Cilt: 2 Sayı: 1
FLORA DERGİSİ Yıl: 2008 Cilt: 13 Ek: 5 (Ertapenem)
İÇ HASTALIKLARI DERGİSİ Yıl: 2009 Cilt: 16 Sayı: 1
AKADEMİK GERİATRİ DERGİSİ Yıl: 2009 Cilt: 1 Sayı: 2
BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ Yıl: 2009 Cilt: 2 Sayı: 2
FLORA DERGİSİ Yıl: 2009 Cilt: 14 Sayı: 2
FLORA DERGİSİ Yıl: 2009 Cilt: 14 Sayı: 3
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2009 Cilt: 13 Sayı: 2
HASTANE İNFEKSİYONLARI DERGİSİ Yıl: 2009 Cilt: 13 Sayı: 3
AKADEMİK GERİATRİ DERGİSİ Yıl: 2009 Cilt: 1 Sayı: 3
BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ Yıl: 2009 Cilt: 2 Sayı: 3
BİRİNCİ BASAMAKTA AKILCI ANTİBİYOTİK TEDAVİSİ Yıl: 2009 Cilt: 2 Sayı: 4
İnsizyon ve İnfeksiyon Cilt: 1 Sayı: 1 Yıl: 2009
İnsizyon ve İnfeksiyon Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl: 2009
İnsizyon ve İnfeksiyon Cilt: 1 Sayı: 3 Yıl: 2009
Toplum Kökenli İnfeksiyonlar ve Tedavisi
Cilt: 1 Sayı: 1 Yıl: 2009
Toplum Kökenli İnfeksiyonlar ve Tedavis
Cilt: 1 Sayı: 2 Yıl: 2009
Toplum Kökenli İnfeksiyonlar ve Tedavisi
Cilt: 1 Sayı: 3 Yıl: 2009
Toplum Kökenli İnfeksiyonlar ve Tedavisi
Cilt: 1 Sayı: 4 Yıl: 2009
FLORA DERGİSİ Yıl: 2009 Cilt: 14 Sayı: 4
İÇ HASTALIKLARI DERGİSİ Yıl: 2009 Cilt: 16 Sayı: 2
İÇ HASTALIKLARI DERGİSİ Yıl: 2009 Cilt: 16 Sayı: 3
İÇ HASTALIKLARI DERGİSİ Yıl: 2009 Cilt: 16 Sayı: 4
İÇ HASTALIKLARI DERGİSİ Yıl: 2008 Cilt: 15 Sayı: 3
İÇ HASTALIKLARI DERGİSİ Yıl: 2008 Cilt: 15 Sayı: 4
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2001 Cilt: 1 Sayı: 1
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2001 Cilt: 1 Sayı: 2
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2002 Cilt: 2 Sayı: 1
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2002 Cilt: 2 Sayı: 2
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2002 Cilt: 2 Sayı: 3
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2002 Cilt: 2 Sayı: 4
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2002 Cilt: 2 Ek: 1
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2003 Cilt: 3 Sayı: 1
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2003 Cilt: 3 Sayı: 2
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2003 Cilt: 3 Sayı: 3
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2003 Cilt: 3 Sayı: 4
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2004 Cilt: 4 Sayı: 1
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2004 Cilt: 4 Sayı: 2
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2004 Cilt: 4 Sayı: 3
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2004 Cilt: 4 Sayı: 4
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2005 Cilt: 5 Sayı: 1
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2005 Cilt: 5 Sayı: 2
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2005 Cilt: 5 Sayı: 3
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2005 Cilt: 5 Sayı: 4
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2005 Cilt: 5 Ek: 1
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2006 Cilt: 6 Sayı: 1
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2006 Cilt: 6 Sayı: 2
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2006 Cilt: 6 Sayı: 3
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2006 Cilt: 6 Sayı: 4
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2006 Cilt: 6 Ek: 1
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2007 Cilt: 7 Sayı: 1
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2007 Cilt: 7 Sayı: 2
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2007 Cilt: 7 Sayı: 3
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2007 Cilt: 7 Sayı: 4
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2008 Cilt: 8 Sayı: 1
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2008 Cilt: 8 Sayı: 2
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2008 Cilt: 8 Sayı: 3
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2008 Cilt: 8 Sayı: 4
AKADEMİK GERİATRİ DERGİSİ Yıl: 2010 Cilt: 2 Sayı: 1
FLORA DERGİSİ Yıl: 2009 Cilt: 14 Ek: 1 (Posakonazol)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2009 Cilt: 14 Ek: 2 (Moksifloksasin)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2010 Cilt: 15 Sayı: 1
FLORA DERGİSİ Yıl: 2010 Cilt: 15 Ek: 1 (Diritromisin)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2010 Cilt: 15 Ek: 2 (Tenofovir)
YOĞUN BAKIM DERGİSİ Yıl: 2010 Cilt: 9 Sayı: 1
FLORA DERGİSİ Yıl: 2010 Cilt: 15 Sayı: 2
FLORA DERGİSİ Yıl: 2010 Cilt: 15 Sayı: 3
FLORA DERGİSİ Yıl: 2010 Cilt: 15 Ek: 3 (Amoksisilin-Klavulanik Asit)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2010 Cilt: 15 Ek: 4 (Sulbaktam)
REMİSYON Güncel Onkoloji Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 10 Sayı: 2
REMİSYON Güncel Onkoloji Dergisi Yıl: 2010 Cilt: 10 Sayı: 1
FLORA DERGİSİ Yıl: 2010 Cilt: 15 Ek: 5 (Daptomisin)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2010 Cilt: 15 Ek: 6 (Sefditoren Pivoksil ve Erişkinlerde Klinik Kullanımı)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2010 Cilt: 15 Ek: 7 (Sefuroksim Aksetil)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2010 Cilt: 15 Sayı: 4
FLORA DERGİSİ Yıl: 2011 Cilt: 16 Ek: 1 (Doripenem: Geniş Spektrumlu Karbapenem Yapılı Yeni Antibiyotik)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2011 Cilt: 16 Ek: 2 (Anidulafungin)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2011 Cilt: 16 Sayı: 1
FLORA DERGİSİ Yıl: 2011 Cilt: 16 Sayı: 2
FLORA DERGİSİ Yıl: 2011 Cilt: 16 Sayı: 3
FLORA DERGİSİ Yıl: 2011 Cilt: 16 Ek: 3 (Kolistin)
FLORA DERGİSİ Yıl: 2011 Cilt: 16 Sayı: 4

Arama sonucunda Özel Seriler bölümünde  14   adet kayıt bulunmuştur.

Özel Seri Adı Göster
CEPTIP Serisi
İnfeksiyon Hastalıklarında Tedavi Dizisi
Birinci Basamakta İnfeksiyon Hastalıklarının Tedavisi
Mezuniyet Sonrası Eğitim Dizisi
Yoğun Bakım İnfeksiyonları
Soru ve Yanıtlarla Güncel Antimikrobiyal Tedavi
Febril Nötropeni Serisi
Güncel Akciğer Hastalıkları Serisi
İnfeksiyon Hastalıkları Sürekli Eğitim Dizisi
AŞI Serisi
Dirençli Gram-Pozitif İnfeksiyonlar
Yeni ve Yeniden Gündeme Gelen İnfeksiyonlar
Erişkinlerde Bağışıklama Serisi
Klinik Pratikte
SOLUNUM SİSTEMİ İNFEKSİYONLARI
Bilimsel Tıp Yayınevi © 2007

 provizyon ajans